EPI

Eurasier är en förhållandevis frisk ras men givetvis förekommer det även sjukdomar i denna ras. Under de år som rasen funnits i Sverige har man framför allt noterat fall av Hypotyeros (underfunktion av sköldkörteln), EPI/EPA (bukspottkörtelrubbning) och magomvridning.

I nedanstående PDF-fil kan du läsa mera kring EPI. 

Om EPI - Professor Henrik Von Euler

Från Svenska Eurasierklubbens hemsida:

"Forskning på bukspottskörtelrubbning

Forskning pågår vid SLU i Uppsala för att utreda bukspottkörtelrubbning (EPA/EPI) hos vissa hundraser, däribland eurasier. Om forskarna lyckas hitta den genetiska förändring som orsakar sjukdomen går det att på sikt minska frekvensen sjuka hundar i rasen."